TOPRAK ELİ HAVA ELİ ATEŞ ELİ SU ELİ  
   
T
O
P
R
A
K


E
L
İ
İyi bir kombinasyon. Her iki eş de çalışkan olduğundan kısa zaman içinde birlikte bir düzen kurarlar. Muntazam ve sağlam bir ilişki. Kendini sözel olarak ifade edebilen Hava, Toprağın fazla sessiz olduğunu düşünür. Hava çeşit ister, Toprak ise düzen. Tuhaf biri ilişki olmakla birlikte birbirlerinden çok şey öğrenebilirler. Toprak Havanın uçarılığını dengeleyebilir ve fikirlerini yapıcı işlere yöneltmesini sağlayabilir. Ateş sabırsızlığının önüne geçebilirse bu ilişki her iki taraf için de ödül niteliği taşır. Birbirinden oldukça farklı bu iki kişinin birlikteliği zor olacaktır. İlişkinin olumlu yanı Toprak Suyun hayallerini somutlaştırabilir. Olumsuz yanı ise Su Toprağın duyarsız olduğunu düşünebilir. T
O
P
R
A
K


E
L
İ
H
A
V
A

E
L
İ
Hayata farklı gözlerle bakan, iş konusunda çelişkili tutum sergileyebilecek bu çiftin ilişkisi zor olacaktır. Toprak Havanın yüzeysel olduğunu ve bağlılıktan kaçtığını düşünecektir. Serinkanlı, entellektüel bir ilişki. Tutku ve duygular kontrol altında, ayrıca yaratıcı fikirler ön planda. Her iki taraf da seksüel bir kıskançlık yaşamaz. Biraz fedakarlıkla bu ilişki karşılıklı doyum verebilir. Ateş Havayı özgür bırakmalı, bunun karşılığında Hava Ateşe güven vermelidir. Hayata karşı yaratıcı bir yaklaşımın paylaşılması. Hava Suya ihtiyacı olan dünyevîliği sağlayabilir. Ancak Su zaman zaman Havanın duygusal olarak mesafeli olduğunu düşünebilir. H
A
V
A

E
L
İ
A
T
E
Ş

E
L
İ
Verimli bir ilişki olabilir. Toprak Ateşin hevesinden faydalanabilir. Her ikisi de aynı enerji seviyesine sahip olmakla birlikte Ateşin çılgın hayat tarzı Toprağı rahatsız edebilir. Canlı bir ilişki. Her iki taraf da canlı ve sosyal, ancak farklı ihtiyaçlar ilişkiyi tehlikeye atabilir. Ateşin kıskançlığı Havaya kendini tuzağa düşmüş hissetirebilir. Hareketli, büyük bir tutkunun hakim olduğu dönme dolap misali bir ilişki. Alevi canlı tutmak için her iki taraf da birbirinin dikkat çekme ihtiyacına saygı göstermeli. Gelecek vadeden bir ilişki. Her iki taraf da sevgi ve duyguların gösterilmesinden hoşlanır. Su Ateşin ayaklarının yere basmasında faydalanır. A
T
E
Ş

E
L
İ
S
U

E
L
İ
En uyumsuz çift. Su ilişkiye incelik getirebilir ancak Toprak Suyun mantıksız düşünce tarzına öfkelenebilir. Yaratıcı bir ilişki için iyi bir kombinasyon. Hava Suyun hayal gücünden faydalanabilir. Ancak Suyun hükmedici tavrı Hava için engel oluşturabilir. İyi bir kombinasyon. Her ikisi de tutkulu. Birarada olduklarında hararetli ve ihtiraslı bir ilişki yaratırlar. Ateş liderliği ele geçirmekten memnun kalacaktır. Sanat için yaşayan hassas çift için bu ilişki ruhlarının birleşmesi anlamına gelir. Bununla birlikte idealler konusunda biraz daha dünyevî olmaları tavsiye edilir. S
U

E
L
İ